Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015

 

IMG 1781

 1 września nieuchronnie kojarzy się z pierwszym dzwonkiem, który przerywa ciszę szkolnych korytarzy. Również tego dnia zwykle dzieci i młodzież gromadzą się w kościołach, aby rozpocząć nowy rok szkolny wespół z Bogiem. Co jednak dalej? Pozostaje czekać do niedzieli? Bynajmniej nie w naszej lipnowskiej parafii. W tym roku bowiem pierwsza lekcja 2 września odbywała się u najlepszego Nauczyciela - Jezusa Chrystusa. To przy Nim, wokół stołu eucharystycznego, zgromadziły się dzieci, młodzież, nauczyciele, Dyrekcje oraz poczty sztandarowe szkół znadjujących się na terenie parafii Błogosławionego Biskupa Michała Kozala i przedstawiciele lokalnych władz. Mszy Świętej, która rozpoczęła się kilka minut po godzinie 8, przewodniczył Ksiądz Probosz Henryk Kołodziejczyk. Również on wygłosił kazanie. O czym było? Może oddajmy głos uczniom:
"Najważniejsze w życiu człowieka są wartości duchowe. Poznając ludzi należy zwracać uwagę na wnętrze zamiast na wygląd. Powinniśmy dążyć do kreowania naszej osobowości i szlifowania naszych talentów. Powinniśmy zrobić wszystko, aby zdobyć mądrość. Podczas kazania ks. Proboszcz pokazał to dość obrazowo, pytając się: czy po wyglądzie można ocenić, czy to jest jajko, czy wydmuszka. Dopiero, gdy je rozbijemy i poznamy jego wnętrze, możemy się o tym przekonać." Tę myśl kontynuuje jedna z nauczycielek: "jajko skrywa pod skorupką swą istotę, zalążek życia, podobnie jak ciało ludzkie stanowi tylko mieszkanie dla nieśmiertelnej duszy."

Oprawę liturgiczną Eucharystii uświetniła schola młodzieżowa z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy rozeszli się do szkół i swoich obowiązków, ale dobrze, że ten pierwszy prawdziwy dzień w szkole mógł rozpocząć się w takim miejscu i w taki sposób.

 

Zapraszamy do galerii 

Dożynki Parafialne 2014

 

IMG 173931 sierpnia 2014r. (niedziela) o godz. 12.00 odprawiona została Msza Święta z racji dożynek parafialnych. Podczas nabożeństwa, któremu przewodniczył ks. Proboszcz, rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, działkowicze oraz zgromadzeni wierni dziękowali dobremu Bogu, który jest Panem i Władcą wszechrzeczy za tegoroczne plony.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się przed świątynią. Starostowie dożynkowi pp. Anna i Jarosław Kryst ze Złotopola w imieniu rolników, producentów chleba powszedniego i konsumentów prosili ks. Kanonika Henryka Kołodziejczyka, proboszcza naszej rodziny parafialnej o sprawowanie Mszy św. dziękczynnej za zebrane plony. W barwnym orszaku wieńców dożynkowych, koszy warzywno - owocowych, bukietów kwiatów, chleba, asysta i koncelebrujący wraz z księdzem Proboszczem,  Rektor WSD w Pińsku na Białorusi – ks. Jan Salamon, udali się do kościoła, by sprawować Eucharystię.

Podczas homilii ks. Proboszcz mówił o tym, że aby dziękować i radować się z otrzymanych od Boga darów, należy modlić się i prosić najpierw o pokój w sercu, którego w obecnej sytuacji na świecie, tak często brak człowiekowi. Przypomniał również słowa C.K. Norwida: „Człowiek jest jak olbrzym, a człowieczeństwo w Polaku jak karzeł, jesteśmy karykatury, tragiczna nicość i śmiech olbrzymi" – podkreślając znaczenie ludzkiego człowieczeństwa i życia Bożego w nas.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie uroczystości, przygotowującym dekorację i liturgię, a zwłaszcza rolnikom i licznie przybyłym Parafianom.

Na zakończenie uroczystości dożynkowej, każdy uczestnik liturgii otrzymał kawałek chleba do spożycia.

 

Zdjęcia z Dożynek

 

Piesza Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej

 Dnia 4 sierpnia gościliśmy w naszej Parafii pątników Pieszej Pielgrzymki Ziemi Lubawskiej. Przybyli oni do nas w 2 grupach: Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie, które liczyły 110 pątników,  zaś grupa druga - to Brodnica, która liczyła 100 pielgrzymów. Ksiądz Proboszcz naszej Parafii witając pielgrzymów wspomniał osobę ś.p. ks. prałata Stefana Maćczaka, który przez wiele lat gościł Pątników Ziemi Lubawskiej i zawsze podejmował ich z wielkim sercem i radością.

 O godzinie 12.00 pod przewodnictwem kierownika Pielgrzymki ks. Jakuba Maciejko ropoczęła się Msza św. koncelebrowana przez 9 kapłanów. Byli obecni również księża diakoni, klerycy, a także siostry i bracia zakonni.  W okolicznościowej homilii kaznodzieja - Ojciec z Zakonu Franciszkanów z Brodnicy  - wspomniał sylwetkę św. Jana Marii Vianeya, patrona proboszczów, którego liturgiczne wspomnienie dzisiaj Kościół obchodzi. Ukazał związek św. Jana Marii z Ewangelią. Kaznodzieja przypomniał, iż Patron dnia dzisiejszego był nieustannie kuszony i atakowany przez Złego Ducha i nakłaniany do grzechu. Wspomniał przy tym także na słowa św. Pawła, który powiedział: „ Bądźcie otwarci na cnotę, a na zło odporni, a Pan oddali złego ducha od was”.

 Pielgrzymi Ziemi Lubawskiej dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia. Pielgrzymka ta ma charakter dziękczynny za dar kanonizacji papieża Polaka – Jana Pawła II, a hasłem tegorocznego szlaku pielgrzymkowego jest motto życia św. Jana Pawła II -  Cały Twój Maryjo.

Po Mszy św., na plebanii pielgrzymi spożyli obiad, a po odpoczynku ruszyli w dalszą drogę ku tronu Jasnogórskiej Pani zanosząc intencje naszych Parafian. Nasz ks. Proboszcz wyraził szzczere podziękowanie wszystkim osobom, które okazały wiele serca i pomocy w przyjęcie Pielgrzymów, zarówno poprzez wsparcie finansowe udzielone w ostatnią niedzielę , jak i  za wykonaną pracę. Szczególne słowa podziękowania należą się Placówce Szkolno - Wychowawczej z Lipna, kótra przygotowała obiad, jak i Paniom, które pomogły przy wydawaniu posiłku. Bóg zapłać za wsparcie piekarni p. Jaszewskich z ul. Rypińskiej. Wszystkim Pątnikom życzymy nieustannego doświadczenia Bożej Miłości na całym szlaku pielgrzymkowym.

PARAFIA BŁ. KOZALA NA SZLAKU PIELGRZYMIM

DO TRONU KRÓLOWEJ POLSKI

 

Dnia 6 sierpnia wyruszy kolejna, już 26 Piesza Pielgrzymka Włocławska na Jasna Górę. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyć będzie hasło „Wierzę w Syna Bożego”. W pielgrzymi szlak wpisuje się również dar dziękczynienia za kanonizację wielkiego Polaka – Jana Pawła II.

Pielgrzymi wyruszą w środę po Mszy świętej o godz. 6,00 sprawowanej przez Pasterza naszej diecezji ks. bp. Wiesława Meringa w Katedrze Włocławskiej. Pątnicy będą przechodzić przez miasta naszej diecezji, ale i nie tylko, korzystając z dobroci i gościnności mieszkańców.  Pielgrzymi, którzy wychodzą z Włocławka dotrą do Częstochowy 13 sierpnia, gdzie pod samą Jasną Górą złączą się z pozostałymi grupami z diecezji włocławskiej, tj. grupą konińską, turecką i dzierżawską.

 Cieszy nas fakt, że również z naszej parafii jest wiele osób, które udają się w tym roku na pielgrzymi szlak, do Matki na Jasną Górę. Jedną z takich osób jest Konrad Chupka, który udaję się na pątniczą drogę po raz pierwszy, aby podziękować Matce Bożej u Jej tronu za otrzymane łaski.
Jak sam mówi: „trochę się obawiam, że nie wystarczy mi sił, jednak zawierzam to Matce Bożej”. Długo odwlekał decyzję o podjęciu tego trudu, jednak dzięki wsparciu wikariusza naszej parafii zdecydował się na wyruszenie w drogę na Jasną Górę. Wraz z tymi, którzy wyruszają w drogę z naszej wspólnoty parafialnej udają się również ks. Piotr i kl. Patryk.

Wszystkich zachęcamy do podjęcia pielgrzymiego trudu, aby udać się do Matki Bożej, która gotowa jest nam nieustannie pomagać. Pątnikom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Tych, którzy nie mogą z różnych przyczyn wyruszyć na pielgrzymi szlak, zachęcamy do duchowego pielgrzymowania poprzez modlitwę, szczególnie różańcową, jak również Adorację Najświętszego Sakramentu, która w naszej Parafii ma miejsce pół godziny przed wieczorną mszą świętą.

Rocznica Urodzin Księdza Prałata Stefana Maćczaka

W środę, 16 lipca, swoje urodziny obchodziłby Ksiądz Prałat Stefan Maćczak. Mimo że zabrakło go już wśród nas, jednak pamięć jest wciąż żywa. W związku z tym po wieczornej Mszy Świętej, na której modliliśmy się właśnie w intencji Zmarłego Pierwszego Księdza Proboszcza, udaliśmy się na cmentarz, aby nad grobem Księdza Prałata zjednoczyć się w modlitwie różańcowej. W ten sposób, przekraczając granice widzialnego świata i ograniczeń, złożylismy kwiaty - Róże paciorków Różańca - w dlonie Matki Bożej. Pamięć o Księdzu Prałacie, zarówno przy ołtarzu, jak i w prywatnych modlitwach, nie gaśnie...

W naszym kościele w dni powszednie w godz. 17.3o - 18.oo

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej.

/w tym czasie zawsze jest okazja do skorzystania ze spowiedzi św./

W naszym kościele

w każdą niedzielę wakacji dodatkowa msza św.

tzw. "ostatniej szansy"

o godz. 20.3o.

Serdecznie zapraszamy!

1Zmiany personalne w parafii, pożegnanie ks. Mariusza i ks. Pawła

    Zgodnie z wolą ks. Biskupa Wiesława Meringa z dniem 30 czerwca 2014r. odchodzą z naszej parafii wikariusze ks. Mariusz Staszak i ks. Paweł Robak. Ks. Mariusz po 6 latach służby w naszej parafii przechodzi na wikariat do parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku, ks. Paweł po 4 latach przechodzi na wikariat do parafii św. Floriana w Uniejowie.

    29 czerwca 2014r. (niedziela) na wszystkich Mszach św. proboszcz ks. kan. Henryk Kołodziejczyk dziękował księżom wikariuszom za obecność pośród nas, dobrą współpracę, życzliwość oraz posługę w naszej parafii.

    Swoją wdzięczność i uznanie dla ks. Mariusza i ks. Pawła w przededniu nowej kapłańskiej drogi wyrazili również parafianie. Podziękowania na ręce księży złożyli dzieci i młodzież, ministranci, członkowie grupy „Szymon”, członkowie Koła Żywego Różańca, członkowie chóru parafialnego oraz indywidualne osoby. Wierni życzyli, aby kapłańskie życie ks. Mariusza i ks. Pawła nadal było cudownym darem Bożym dla całego Kościoła, a ich praca przynosiła obfite owoce. Prosili, aby swoimi modlitwami księża wypraszali potrzebne łaski i jednoczyli ludzi w jedną Chrystusową owczarnię. Parafianie życzyli kapłanom również pogody ducha, wiele radości każdego dnia, uśmiechu zawsze goszczącego na ich twarzach i spotykania na ich drodze samych życzliwych im ludzi.

Zapraszamy do galerii...

30Komunia święta rocznicowa

    27 czerwca 2014r. (piątek) w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa na Mszy św. o godz. 17.00 uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu i Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie obchodzili Komunię św. Rocznicową.

   W tym roku termin uroczystości wybrany był celowo na dzień Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby uwielbić Serce Jezusa za dar odprawionych przez dzieci dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Uroczystej Mszy św. zakończonej procesją eucharystyczną przewodniczył oraz okolicznościowe Słowo Boże wygłosił Proboszcz ks. kan. Henryk Kołodziejczyk.

Zapraszamy do galerii...

1Siostry Albertynki w parafii

    22 czerwca 2014 r. (niedziela) gościliśmy w naszej parafii siostry Albertynki (s. Eliza i s. Renata). Siostry prowadzą we Włocławku schronisko i stołówkę dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz świetlicę dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

    Siostry na wszystkich Maszach św. mówiły o założycielu ich zgromadzenia, bracie Albercie Chmielowskim z Krakowa. Mówiły o Jego działalności na rzecz biednych i opuszczonych oraz o powierzonej jego duchowym córką – siostrą Albertynką, misji opieki i troski nad ubogimi.

    W placówce prowadzonej przez siostry Albertynki mieszkają bezdomni miasta i gminy Włocławek, jak również obywatele naszego miasta, a nawet naszej parafii. Potrzeby placówek są ogromne, gdyż znajduje się tam 180 podopiecznych.

   Siostry po Mszach św. przed kościołem rozprowadzały przedmioty własnoręcznie wykonane przez najmłodszych podopiecznych a ofiary uzyskane z tego tytułu przeznaczą na wakacje dla dzieci.